Swärdströms bygg slog upp portarna år 2000 och har idag sex anställda. Utöver detta ska nämnas ett omfattande kontaktnät i branschen som vi samarbetar med. Från början var vår ledstjärna att kundens önskemål och idéer alltid skulle stå i centrum, en del vill ha det tekniskt fulländade huset, en del låter gärna det tekniska stå tillbaka något till förmån för det estetiska. Här kan man med fördel kontakta oss då vi, stödda på vår gedigna erfarenhet kan se både till det som är tekniskt fördelaktigt och det som är vackert.

Vi tar oss an alltifrån finjusteringar till uppförande av hela hus. Ingen kund är mindre viktig och inget uppdrag är för litet. Nybyggnation eller renovering? Vi har kompetensen som krävs. Vill du anlägga en ny uteplats men är osäker på underlaget? Vi har lång erfarenhet av många olika sorters markarbeten. Kort sagt: vi kan det här med bygg.

Vi på Swärdströms bygg tar oss an bland annat:

  • Totalentreprenad på hela hus.
  • Kan även fungera som en del i ett projekt med eller utan samordningsansvar.
  • Nybyggnation av alltifrån bryggor till företagslokaler.
    Markarbeten för grönytor, trädgårdsgångar och rabatter.
  • Fastighetsskötsel av såväl privatbostäder som kontor och industrianläggningar.

Egentligen är det vi kan erbjuda alltför mångfacetterat för att det ska kunna sammanfattas här. Den som har frågor som rör bygg kan tryggt kontakta oss för frågor och råd. Vi tar tillsammans med dig fram en plan för hur dina idéer och behov ska omsättas i praktik på bästa sätt!